Sorbent diatomitowy

GRANULAT DIATOMITOWY jest niezwykle skutecznym, prostym w obsłudze, sprawdzonym w wieloletniej praktyce i zdecydowanie najtańszym, z dostępnych na polskim rynku, sorbentem - środkiem do usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych (oleje, benzyna, ropa, smary, chłodziwa) z powierzchni: hal fabrycznych, stacji benzynowych, baz paliwowych, garaży, ulic, torowisk, innych posadzek oraz zbiorników wodnych, a także do bezzapachowego pochłaniania odchodów zwierząt domowych (gł. koty) i hodowlanych.

SORBENT DIATOMITOWY jest pozyskiwany z najlepszego jakościowo z eksploatowanych polskich złóż, jest preparatem naturalnym, o rozbudowanej porowatej strukturze, nieszkodliwym dla zdrowia i środowiska naturalnego (nie znajduje się na wykazie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia - zał. nr l i 2 do Rozp. Min. Zdrowia i Opieki Społ.; Dz. U. 105 z dnia 10.09.1997, poz. 671), poprawiającym warunki BHP.

Jest powszechnie w Polsce stosowany m.in. przez: rafinerie, bazy paliwowe, stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, straż pożarna, wojsko, kopalnie, stocznie, huty i kolej.

Posiada atesty, dopuszczające go do stosowania bez ograniczeń higienicznych. Dzięki obróbce termicznej oraz optymalnie dobranemu uziarnieniu w./w granulat posiada czterokrotnie podwyższone zdolności pochłaniające, tak że l jego tona pochłania ok. 270 l ropy naftowej, 300 l powszechnie stosowanych olejów mineralnych lub 400 l chłodziw olejowych. Zużyty granulat diatomitowy, dzięki swoim specyficznym właściwościom nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego(nie jest niebezpieczny ) i został zakwalifikowany, stosownie do nowej Ustawy o Odpadach z dnia 27.04,01 (Dz. Ustaw nr 62 z 20.06.01)i Rozporządzenia Min. Środowiska nr 1206, z dnia 27.09.01 (Dz. Ustaw nr 112 z 08.10.01),zgodnie z opiniami rzeczoznawców w/w Ministra: Prof. dr hab. inż. M Granopsa ( up. nr 338 ) oraz,zaktualizowaną do nowego stanu prawnego,Prof. dr hab. inż. M. Popiołka ( up. nr 112 )do grupy odpadów nr 15.02,podgrupa 15.02.03("Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne..."), może zatem być składowany na wysypiskach komunalnych i przemysłowych. Zużyty granulat można również regenerować, poprzez odwirowanie i użyć ponownie bądź spalać.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w celu uzyskania szerszej informacji.