Silvergrease™ EP2 - Lube Shuttle®

Uniwersalny smar Silvergrease™ EP2 - Lube Shuttle®

Oferujemy Państwu uniwersalny smar litowy do ogólnego stosowania w łożyskach tocznych. Smar dostarczany jest w kartuszach typu Lube Shuttle®. Ten system zapewnia czyste przygotowanie kartuszy ze smarem. Brak konieczności otwierania.Posiada praktyczny wskaźnik zawartości poprzez dolny tłok który przesuwa się wraz ze zużyciem smaru. Wyższe ciśnienie robocze w porównaniu z tradycyjnymi kartuszami. Podciśnieniowa zasada działania. Optymalne wykorzystanie smaru.

W naszej firmie można również zakupić smarownicę specjalnie przeznaczoną do tego typu kartuszy. Zapraszamy tutaj