Dodatek stabilizujący do asfaltu ÖKOCELL®

Dodatek do budowy dróg - ÖKOCELL® jest dodatkiem całkowicie przyjaznym dla środowiska stosowanym w produkcji asfaltu produkowanego z materiałów odtwarzanych w przyrodzie.
Dodatek ÖKOCELL® jest najczęściej stosowany do produkcji mastyksu składającego się z mieszanki mineralnej o standardowej wielkości granulatu, bituminu stosowanego do budowy dróg i dodatku stabilizującego. Kruszywo stanowi szkielet z otworami wypełnionymi mieszanką asfaltową. Wysoka zawartość środka wiążącego (spoiwa) powoduje konieczność zastosowania stabilizatora w celu uniknięcia rozdzielania się składników podczas produkcji, jak również podczas transportu i używania.
ÖKOCELL® pochłania wysoką zawartość bituminu nawet przy 0,3 procentowym stężeniu i zapewnia jednorodność mieszanki.
Mastyks asfaltowo-mineralny produkowany z użyciem ÖKOCELL® jest wyjątkowo odporny na wpływ środowiska i naprężenia obciążeniowe.

Wpływ ÖKOCELL® na mieszankę asfaltową:
- dzięki właściwościom wiążącym bitumin, zapobiega jego osadzaniu się na dnie warstwy asfaltu, co z kolei zwiększa lepkość i zmniejsza wrażliwość na temperatury
- staje się bardziej odporny na wilgoć, zmęczenie i pękanie dzięki wiązaniu większej objętości asfaltu
- zapobiega spływaniu ze szkieletu kruszonego bituminu
- zapewnia jednorodność mieszanki
- tworzy trójwymiarową powłokę włókien w mieszance
- standardowo stosowany bitumin jest jednocześnie modyfikowany do zastosowania Typu M