UCON™ Trident™ AW rozpuszczalny w wodzie olej hydrauliczny

Przyjazne dla środowiska, nieplamiące  płyny hydrauliczne do użycia w przemyśle morskim

Stworzone na bazie technologii syntetycznego oleju bazowego przez UCON™ Fluids & Lubricants  firmy Dow Chemical

UCON™ Trident™ AW to wysokowydajne płyny hydrauliczne idealnie przystosowane do spełnienia wymagań odnośnie ochrony środowiska, braku toksyczności dla środowiska morskiego.

Zapewniają wydajną pracę morskich, portowych  oraz pozostałych  systemów hydraulicznych przemysłu offshore. Płyny UCON™ Trident™ AW nie ulegają hydrolizie ani rozpadowi w obecności wody. Jednak, w przypadku wycieku lub rozlania, są one cięższe od wody i rozpuszczają się całkowicie. Nie pozostawiając tłustej powierzchni, eliminują całkowicie konieczność usuwania wycieku. Linia produktów UCON™ Trident™ AW to bezwodne ciecze hydrauliczne oparte na poliglikolu alkilenowym (PAG), sklasyfikowane jako „praktycznie nietoksyczne” dla ryb i innych organizmów wodnych przez organizację amerykańską  U.S. Fish and Wildlife Service. Płyny UCON™ Trident™ są uznawane za biodegradowalne.

Dostępne w trzech klasach lepkości, posiadają wyjątkowe właściwości przeciwzużyciowe. Nie ulegają degradacji, nie tworzą osadów, lakierów a ich skład gwarantuje skuteczną ochronę antykorozyjną.
Chociaż płyny te rozpuszczają się w wodzie, są odporne na ewentualne przenikanie wody do układu hydraulicznego. W sytuacji przedostania się wody do układu zaleca się przeprowadzenie dehydracji.

 Karta produktu

Zobacz film reklamowy