Shell Naturelle HF-E

Biodegradowalne oleje hydrauliczne przeznaczone do pracy w leśnictwie i rezerwatach przyrody w temperaturach pracującego oleju w zbiorniku do +90oC zalecana +55oC.

ISO 15380, HEES VDMA 24568, HLP DIN 51 524 cz. 2, HVLP DIN 51 524 cz.3; ISO 11158 (HM/HV); OECD 301 B > 60%, Vickers M-2950 S i I-286 S, Swedish Standard SS 15 54 34 (ISO 32 i 46) na SP-listed (ISO 32 I 46)

Nazwa produktu Gestość w temp. 15oC kg/m3

Temp. zapłonu

COC oC minimum

Temp. płynięcia oC maksimum Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości
40oC 100oC
HF-E 15 892 202 -54 14,1 4,2 232
HF-E 32 918 236 -60 31,6 6,3 156
HF-E 46 919 219 -54 42,4 8,1 178
HF-E 68 928 226 -39 64,9 12,1 187