Mobilmet 700 seria

Bezchlorowy olej z dodatkami zapobiegającymi tworzeniu się mgiełki, stosowane do obróbki skrawaniem metali w warunkach dużego obciążenia, w tym trudnych do obróbki rodzajów stali. Powodują korozję miedzi, nie mogą więc być stosowane do obróbki stopów na bazie miedzi.

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
Mobilmet 762 - 10 3,0 - 0,877 -33 160
Mobilmet 763 - 18 4,0 - 0,874 -33 180
Mobilmet 766 - 36 6,6 - 0,885 -30 205