Mobilmet 443, 446

Wielofunkcyjny olej zalecany do szerokiego zakresu procesów obróbki wszystkich typów metali, w tym metali kolorowych, w warunkach dużego obciążenia. Dzięki braku chloru w ich składzie gwarantują niższe koszty utylizacji.

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
Mobilmet 443 - 15 3,8 145 0,862 -33 170
Mobilmet 446 - 33 6,0 132 0,880 -24 190