Mobilmet 423, 424, 426, 427

Wielofunkcyjny olej używany w nisko lub średnio obciążonych operacjach skrawania. Odpowiedni do szerokiego zakresu procesów obróbki wszystkich typów metali, w tym metali kolorowych. Może być stosowany jako olej smarny do obrabiarek oraz jako olej hydrauliczny w niekrytycznych układach.

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
Mobilmet 423 - 16 3,9 139 0,855 -18 184
Mobilmet 424 - 23 4,9 133 0,862 -18 200
Mobilmet 426 - 35 6,2 129 0,874 -30 210
Mobilmet 427 - 43 7,3 130 0,878 -30 218