Mobilcut 321

W pełni syntetyczne, biostabilne chłodziwo do szlifowania, bez domieszek oleju mineralnego. Zapewnia dobrą i długotrwałą ochronę przed korozją obrabiarek i ich elementów.

Nazwa produktu
PH
(rozcieńczenie)

Rozcieńczenie, wygląd
Wygląd Gęstość przy 15oC
Współczynnik refraktometryczny
Mobilcut 321 9,4 transparentny żółty 1,10 1,8