Mobilcut 242

Wysokiej jakości, biostabilne chłodziwo, stosowane do obróbki twardych stopów aluminum i stali. Nie pozostawia plam na aluminium, dzięki czemu może być stosowany w przemyśle lotniczym

Nazwa produktu
PH
(rozcieńczenie)

Rozcieńczenie, wygląd
Wygląd Gęstość przy 15oC
Współczynnik refraktometryczny
Mobilcut 242 8,9 - 9,0 zielony, transparentny zielony
0,973 -