Mobilcut 234

Wysokiej jakości biostabilne chłodziwo o długiej zywotności. Polecane do wielu typów obróbki skrawaniem. Niskie koszty eksploatacji. Dobra stabilnośc w wodzie o bardzo różnej twardości.

Nazwa produktu
PH (rozcieńczenie)
Rozcieńczenie, wygląd
Wygląd Gęstość przy 15oC
Współczynnik refraktometryczny
Mobilcut 234 9,1 transparentny brązowy
0,987 1,1