Mobilcut 222

Uniwersalne chłodziwo do wielu typów obróbki metali.

Nazwa produktu
PH (rozcieńczenie)
Rozcieńczenie, wygląd
Wygląd Gęstość przy 15oC
Współczynnik refraktometryczny
Mobilcut 222 9,4 - 9,6 transparentny bursztynowy
1,007 -