Mobil Zerice S seria

Oleje do urządzeń chłodniczych linii ZERICE S oparte są na bazie alkilowej i nie zawierają dodatków. Są one mieszalne w każdym stosunku z podobnymi olejami na bazie oleju mineralnego. Oleje linii ZERICE S mają za zadanie smarowanie, w obecności medium chłodniczego, mechanizmów napędowych kompresorów chłodniczych oraz odprowadzanie ciepła powstającego w trakcie sprężania.

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
Mobil Zerice S 32 32 32 - - 0,910 -42 190
Mobil Zerice S 46 46 46 5,7 - 0,865 -36 172
Mobil Zerice S 68 68 68 6,5 - 0,870 -27 174
Mobil Zerice S 100 100 100 8,1 - 0,870 -27 186