Mobil Vacum Pump 100

Olej mineralny ( biały ) odpowiedni do wielu typów pomp próżniowych.

ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
100 100 0,874 -21 270 (PM)