Mobil Siltac EAL 68

Mobil Siltac EAL 68 jest nietoksycznym środkiem smarnym do pił łańcuchowych łatwo ulegającym biodegradacji. Ze względu na swoje właściwości doskonale nadaje się do zastosowania w leśnictwie. Mobil Siltac 68 został uhonorowany certyfikatem Niemieckiego Instytutu Leśnictwa (KWF) oraz otrzymał niemieckie dopuszczenie "Blue Angel" przyznawane produktom przyjaznym dla środowiska. Jest produkowany na bazie olejów roślinnych.

ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
78 16,0 223 0,929 -21 296