Olej turbinowy Mobil SHC 800 seria

W pełni syntetyczny olej turbinowy przeznaczony do smarowania stacjonarnych turbin gazowych. Zapewnia bardzo dobre smarowanie w niskich temperaturach, posiada dobrą charakterystykę lepkościowo-temperarurową i wyjątkową odporność na utlenianie. Skutecznie chroni turbiny przed zużyciem.

Został zatwierdzony przez: Siemens TLV 9013 04 i Alstom HTGD 90 117

Spełnia wymagania: GEK 107395

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
Mobil SHC 824 32 32 5,9 135 0,831 -54 248
Mobil SHC 825 46 44 7,9 145 0,837 -45 248