Olej Mobil Pyrolube 830

Syntetyczny środek smarny na bazie mieszaniny olejów PAO i estrów, polecany do przenośników łańcuchowych ( do 230 st.C ). Posiada znakomitą odporność na utlenianie, redukuje ilość tworzących się osadów.

ISO VG
Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości
Gęstość przy 15oC
Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC
100oC
-
180
20,4
132 0,930 -45
270