Mobil Prosol NT 70

Wysokiej jakości olej emulgujący do walcowania na gorąco. Stosowany też do kształtowania plastycznego i cięcia metali. Z wodą tworzy białą, mleczną emulsję.

ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
42 0,894 -15 >180