Olej do silników gazowych Mobil Pegasus 710

Wysokiej jakości olej do silników napędzanych umiarkowanie agresywnym biogazem.

Spełnia wymagania:Waukesha

TBN = 6,5. Popiół = 0,94 proc.

ISO VG Lepkość kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaźnik lepkości Gęstośc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura płynięcia [oC] Temperatura zapłonu [oC]
40 oC 100 oC
40 121 13,2 98 0,894 -15 249