Olej do silników gazowych Mobil Pegasus 705-30

Wysokiej jakości olej do silników napędzanych gazem ziemnym.

Spełnia wymagania: Caterpillar

TBN = 5,6. Popiół = 0,52 proc.

ISO VG Lepkość kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaźnik lepkości Gęstośc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura płynięcia [oC] Temperatura zapłonu [oC]
40 oC 100 oC
30 94 10,8 98 0,881 -21 238