Olej do silników gazowych Mobil Pegasus 605

Olej do silników gazowych, czterosuwowych, napędzanych paliwem zawierającym takie związki korozyjne jak siarkowodór czy halogeny ( związki zawierające fluor, chlor itp. ).

Spełnia wymagania: Deutz MWM, Caterpillar i Waukesha

TBN = 7,1. Popiół = 0,5 proc.

ISO VG Lepkość kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaźnik lepkości Gęstośc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura płynięcia [oC] Temperatura zapłonu [oC]
40 oC 100 oC
40 126 13,4 96 0,887 -18 255