Mobil Paper Machine Oil S 220

Wysokiej jakości olej syntetyczny, zaprojektowany dla wymagających układów obiegowych maszyn papierniczych oraz rolek kalandrów. Skutecznie oddziela wodę i posiada wysoką stabilność kolorystyczną przez długi czas eksploatacji.

ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
220 220 27 157 0,865 -39 240