Mobil Mobilsol PM

Syntetyczny środek do czyszczenia systemów obiegowych w maszynach papierniczych, systemach hydraulicznych i grzewczych.

ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
383 21,0 56 0,885 -27 208