Środek antykorozyjny Mobil Mobilarma MT, ML

Środek antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik,stosowany do krótkookresowej, średniookresowej i długookresowej ochrony. Tworzy cienkie warstewki ochronne i ma dużą zdolność pokrywania. Charakteryzuje się wyższą temperaturą zapłonu i mniejszym parowaniem, poprawiając bezpieczeństwo operatora.

Nazwa produktu Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Grubość powłoki [µm] Typ warstwy ochronnej Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura zapłonu [oC]
40 oC 100 oC
Mobilarma MT 1,8 0,8 Lekki tłuszcz 0,813 55
Mobilarma LT 4,4 4,0 Oleista, woskowata 0,845 65