Środek antykorozyjny Mobil Mobilarma 798

Środek antykorozyjny o konsystencji smaru do zabezpieczania lin stalowych, np. w transporcie morskim, górnictwie, przemyśle.

Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Grubość powłoki [µm] Typ warstwy ochronnej Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura zapłonu [oC]
40 oC 100 oC
23,1 Smarowy 0,883 238