Mobil Kutwell 42

Uniwersalne chłodziwo do wielu typów obróbki metali. Dobra stabilność emulsji w wodzie o bardzo różnej twardości. Stosowany do obróbki metali żelaznych i nieżelaznych.

Nazwa produktu
PH (rozcieńczenie)
Rozcieńczenie, wygląd
Wygląd Gęstość przy 15oC
Współczynnik refraktometryczny
Mobil Kutwell 42 9,4 - 9,6 transparentny bursztynowy
1,007 -