Oleje hydrauliczne Mobil Hydraulic Oil HLPD

Wysokiej jakości oleje hydrauliczne Mobil Hydraulic Oil HLPD, zawierają dodatki w postaci dyspergatorów i detergentów niedopuszczające do powstawania osadów w systemach hydraulicznych. Zalecane do obrabiarek gdzie często olej może być zanieczyszczony wodą z emulsji do obróbki. Spełniają specyfikacje DIN 51 524-2 (HLP).

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
HLPD 32 32 32 5,4 102 0,873 -27 205
HLPD 46 46 46 6,7 97 0,880 -27 210
HLPD 68 68 68 8,6 99 0,882 -24 225