Mobil Glass 67 AT

Biodegradowalne, nie zawierające oleju mineralnego, stosowane w postaci roztworu wodnego chłodziwo do cięcia szkła.

>
ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
29 1,05