Oleje cylidnrowe Mobil Cylinder Oil 1500

Olej cylindrowy Mobil Cylinder Oil 1500 jest wysokiej jakości olejem stosowanym w cylindrach parowych spełniającym rygorystyczne wymogi smarownicze. Doskonale zabezpiecza on przed zużyciem w przekładniach ślimakowych i jest zalecany dla silników parowych wykorzystujących nasyconą lub lekko przegrzaną parę w warunkach wysokiego bądź niskiego ciśnienia.

Mobil Cylinder Oil 1500 zalecany jest w warunkach obecności kondensatu na ścianach cylindra oraz w wysokociśnieniowych systemach parowych, gdzie występują bardzo wysokie temperatury.

ISO VG Lepkość kinematyczna Wskaźnik lepkości Gęstość przy 15oC Temperatura płynięcia oC Temperatura zapłonu oC
40oC 100oC
1500 1500 60,0 - 0,928 0 313