Mobil Clean Indastrial

Wysokiej jakości, bezchlorowy płyn czyszczący i odtłuszczający do części metalowych.

ISO VG Lepkosc kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaznik lepkosci Gestosc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura plyniecia [oC] Temperatura zaplonu [oC]
40 oC 100 oC
0,763 58 (PM)