Mobil Almo

Wysokiej jakości olej do narzędzi pneumatycznych, odpowiednie zarówno do prac górniczych pod ziemią i na powierzchni. Polecane zarówno do narzędzi udarowych, jak i obrotowych.

Nazwa produktu ISO VG Lepkość kinematyczna [mm2/s lub cSt] Wskaźnik lepkości Gęstośc przy 15 oC [g/cm2] Temperatura płynięcia [oC] Temperatura zapłonu [oC]
40 oC 100 oC
Almo 525 46 46 7,3 105 0,883 -24 188
Almo 525 46 113 11,4 91 0,899 -30 204
Almo 525 46 172 16,5 102 0,893 -24 232