Milpro LV15

Opis:

Milpro LV15 jest olejem do szlifowania i honowania o niskiej lepkości, zaprojektowanym specjalnie do operacji honowania. Powstał z mieszaniny wysokiej jakości olejów bazowych, dodatków EP i innych polepszających smarność.

Zastosowanie:

Milrpo LV15 jest zaprojektowany do ciężkich operacji honowania, gdzie wymagane jest usunięcie dużego naddatku. Może być używany do honowania twardych stali. W skłądzie zawiera deaktywator przeciwdzaiałający przechodzeniu siarki do tarcz przeciwadziałając problemom z kompatybilnością. Może także być używany do szlifowania i obróbki, gdzie istnieje potrzeba użycia oleju o niskiej lepkości (narzynanie, gwintowanie). Zalecane jest regularne filtrowanie oleju, aby przedłużyć żywotność narzędzi i zachować gładkość obrabianej powierzchni.

Właściwości i zalety:

  • Niska lepkość i starannie dobrany pakiet dodatków zapewnia wspaniałe właściwości chłodzące,
  • Wysoka naturalna odporność na utlenianie przedłuża żywotność produktu,
  • Możliwość stosowania szybkich posuwów, niski poziom mgły,
  • Doskonała akcja zwilżająca,
  • Nie plami większości stopów miedzi.

Dane charakterystyczne:

Metoda badawcza Jednostka Wartość
Wygląd Klarowna ciecz
Kolor Złocisty
Gęstość w 15oC ASTMD 1298 kg/m3 843
Lepkość w 20oC ASTMD 445 mm2/s 9
Lepkość w 40oC ASTMD 445 mm2/s 4,9
Temp.zapłonu ASTMD 93 oC 145
Temperatura płynięcia ASTMD 97 oC -6
Korozja na miedzi ASTMD 130 1 B
Zawartość chloru 0
Właściwości antymgielne Tak

*Powyższe wielkości są typowe; zgodne z normalną, produkcyjną tolerancją i nie stanowią specyfikacji produktu.

Przewóz i magazynowanie:

Wszystkie opakowania powinny być magazynowane pod przykryciem. Bedzki składowane na zewnątrz powinny być w pozycji poziomej. Chronić przed zamarznięciem i temperaturami powyżej 60oC

Opakowanie:

25, 200 i 1000 litrów i luzem

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zaweira szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.

Zobacz także