Milform 2315

Opis:

Milform 2315 jest odparowującym środkiem smarowym opracowanym dla potrzeb wysoko obciążonych procesów obróbkowych tłoczenia żeber oraz ciągnienia kołnierzy, w szczegóności w przemyśle urządzeń klimatyzacyjnych i wymiany ciepła. Milform 2315 zawiera w swoim składzie polimery syntetyczne oraz dodatki typu EP, co pozwala na zaoferowanie najwyższej klasy produktu wykorzystywanego przy ciągnieniu kołnierzy bez stosowania oleju.

Zastosowanie:

Milform 2315 stanowi najlepszy wybór wówcza, gsy potrzeby produkcyjne wymagają zwiększonych wysokości kołnierza i / lub indywidualnego uformowania kołnierza. "Odparowujący" charakter tego jedynego w swoim rodzaju produktu całkowicie eliminuje konieczność późniejszego czyszczenia. Milform 2315 jest używany głółnie do obróbki elementów aluminiowych, lecz może także być wykorzystywany przy innych operacjach wykonywanych przy małych obciążeniach, związanych z kształtowaniem plastycznym części z metali żelaznych. Milform 2315 można nakłądać poprzez rozpylanie, zanurzanie, lub pędzlem.

Właściwości i zalety:

  • Po użyciu odparowuje w temperaturze pokojowej, nie wymagając późniejszego czyszczenia elementów.
  • Nie plami aluminium.
  • Nie zawiera wody powodującej jełczenie, tym samym zapewnia optymalny okres trwałości produktu w zbiornikach.
  • Dobra trwałość matrycy i narzędzi.
  • Czysty, świeży produkt nie zawiera olejów.
  • Nie wymaga mieszania.
  • Ekonomiczny - niski końcowy koszt użytkowania.

Wskazówki dotyczące użycia:

Milform 2315 należy używać w postaci, w jakiej został dostarczony.

Parametry fizyko-chemiczne:

WYGLĄD jasny bezbarwny płyn
ZAPACH słaby / łagodny
CIĘŻĄR WŁAŚCIWY 0,770 w 20oC
LEPKOŚĆ w 40oC 4,24 cSt

Przewóz i magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 do 35oC.

Opakowanie:

25, 200 litrów i luz.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zaweira szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.

Zobacz także