Cimtube P90

Opis:

Cimtube P90 jest wypierającym wodę środkiem antykorozyjnym na bazie rozpuszczalnika i oleju do zabezpieczania galwanizowanych żelaznych i nieżelaznych rur we wnętrzach lub zabezpieczania opakowanych rur w trakcie transportu.

Zastosowanie:

Cimtube P90 formuje cienki olejowy film zabezpieczający. Płyn jest specjalnie przeznaczony do wanien zanurzeniowych i linii natryskowych do zabezpieczania elementów zwilżonych wodorozcienczalnymi środkami do obróbki metali, spływające resztki produktu można zawracać do ponownego użycia. W zbiorniku woda szybko odseparowuje się i osiada na dnie, gdzie może być łatwo usunięta. W celu osiągnięcia optymalnej jakości ochrony jest zalecane użycie zbiornika ze stożkowym lub podobnym dnem, z którego można łatwo wypuścić odstaną wodę.
Należy zapewnić dodatkową operację odciekania produktu z rur (przechylenie ich pod odpowiednim kątem) i dodatkową objętość zbiornika na odciekowy produkt.

Właściwości i zalety:

  • Cienki film olejowy szybko seperauje wodę i zanieczyszczenia z powiezchni metalu.
  • Nie emulguje - odseparowana woda szybko osiada na dnie zbiornika.
  • Nie zawiera metali ciężkich, np. baru.
  • Zapewnia długotrwałą ochronę obrobionych mokrych lub suchych detali podczas magazynowania w pomieszczeniach zamkniętych lub podczas transportu w opakowaniu.
  • Powłoka ochronna nie wływa na dokładność pomiaru wykonanych detali.

Sposób użycia:

Przez natryskiwanie, nakładanie pędzlem lub zanurzanie.

Dane techniczne:

Norma Parametr
Baza Olejowa/rozpuszczalnikowa
Barwa Wizualnie/ASTM D 1500 Przejrzysty złotobrązowy / 3-4
Temperatura zapłonu ASTM D93 >61oC
Zawartość baru Nie zawiera
Grubość powłoki w przybliżeniu 1µm
Rodzaj powłoki Olejowa przeźroczysta
Ochrona metali Żelazne i nieżelazne
Zawartość nielotnych substancji % ASTM D2369 (mod.) 14
Wypieranie wody Tak
Neutralizacja powłoki po dotknięciu palcami Tak
Wydajność m2/Litr 60
Przybliżony czas schnięcia @ 25oC 2 godziny
Rodzaj ochrony Wewnątrz pomieszczeń i wysyłka po zawinięciu w odpowiedni materiał
Czas ochrony we wnętrzach 12 miesięcy (w zależności od wilgotności i temperatury powietrza).
Testy korozyjne
Kabina wilgotnościowa (godziny) ASTM D1748 >1000
Usuwanie powłoki
Rozpuszczalnik, alkaliczne środki
Zalecane stężenia robocze Używać w stanie nierozcienczonym

Przewóz i magazynowanie:

Magazynować w temperaturze pokojowej.

Opakowanie:

5, 25 i 200 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zaweira szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.

Zobacz także