Cimtech D18-02

Opis:

Cimtech D18-02 jest wysokiej jaości syntetycznym płynem obróbkowym do szlifowania i skrawania przy małym obciążeniu. Zalecany do metali żelaznych może pracować zarówno w centralnych układach, jak i indywidualnych maszynach. Cimtech D18-02 posiada znakomite właściwości antykorozyjne i jest odporny na jełczenie.

Zastosowanie:

Cimtech D18-02 jest przezroczystym i czystym płynem chłodząco smarującym do szlifowania utrzymującym otwartą tarczę ścierną. Jest produktem bardzo stabilnym, nadającym się do zastosowania w szerokim zakresie twardości wody (aż do 50oGH).

Zawiera związki boru, przez co znakomicie zapobiega korozji i jest odporny na jełczenie. W przypadku, kiedy zalecane jest stosowanie produktu bezborowego proponuje się użytwać Cimtech 10 lub Cimtech D12.

Cimtech D18-02 jest produktem wykazującym znakomitą przejrzystość, niskopieniąćym i nie tworzącym mgły. Posiada wspaniałe właściwości myjące i zapewnia doskonałe chłodzenie. Cimtech D18-02 jest produktem bezpiecznym pod względem ochrony środowiska.

Parametry fidykochemiczne:

Wygląd: płyn barwy żółtej
Zapach: delikatny
Gęstość: 1067 kg/m3
pH (koncentrat): 10,2
pH (robocze): 9,5

Sposób użycia:

Cimtech D18-02 mżna z łatwością rozcienczyć. Wystarczy jedynie wlać go do wody w zalecanej ilości i wymieszać. Do automatycznego mieszania aleca się stosowanie mieszalnika Cimcool Mix Master. Typowa temperatura wody użytej do wytworzenia emulsji powinna wynosić 5-25oC.

Zalecane stężenia początkowe:

Szlifowanie 3.0%
Skrawanie przy małym obciążeniu

4.0%

Tabela doboru dysz mieszalnika Mix Master:

Kolor Brąz Pomar. Zielony Źółto-brąz. Nieb. Biały Czerw. Beżowy Czarny
Stężenie 1.7 2.0 2.5 3.7 4.4 5.2 - - -
Mix Master S: Stężenie* może być z łatwością utrzymywane poprzez nastawę regulatora na właściwą wartość.

*Stężenie może się zmieniać w zależności od warunków lokalnych. Należy je sprawdzić refraktometrem lub zestawem TA Kit.

Badanie stężenia:

Do badania stężenia należy użyć jednej z metod podanych poniżej lub odpowiednich procedur laboratoryjnych dostepnych u lokalnego dostawcy.

Współczynnik refraktometru 3.3

W przypadku użycia refraktometru uzyskany odczyt pomnożony prze 3.3 jest miarodajny tylko w przypadku świeżej mieszaniny.

Cimcool TA Kit Użycie 2 ml. roztworu *: następna strzykawka
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odczyt 0.76 0.60 0.41 0.22 0.02 *.83 *.64 *.44 *.25 *.06

Przewóz i magazynowanie:

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i magazynować w temperaturze 5-30oC.

Opakowanie:

5, 25, 200 i 1000 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zawiera szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterysyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.