Cimtech A31F

Zastosowanie:

Cimtech A31F jest norym typem syntetycznego płynu zalecanym do szlifowania i bróbki skrawaniem, łącznie z frezowaniem i wysokoprędkościową obróbką. Został zaprojektowany głownie dla potrzeb obróbki twardych i trudnoobrabialnych stopów i zostało udowodnione, że stosowanie Cimtech A31F zwiększa wydajność produkcyjną. Cimtech A31F może być używany w pojedynczych maszynach, jak również w centralnych systemach.

Właściwości i zalety:

  • Cimtech A31F został zaprojektowany głównie dl apotrzeb obróbki twardych i trudnoobrabialnych stopów takich, jak stal nierdzewna, tytan, niekiel i inne stopy lotnicze. Stosowanie przy innych rodzajach materiałów i procesach obróbkowych prosze sprawdzić w tabeli kompatybilności na stronie 2 lub skontaktować się z Doradcą Techniczynm.
  • Cimtech A31F jest wysokowydajnym i ekonomicznym płynem dzięki minimalnej potrzebie pielęgnacji oraz długotrwałości ,
  • Cimtech A31F posiada doskonałe właściwości chłodząco smarujące, nie pieni się gdy jest stosowany w zalecanych stężeniach,
  • Całkowita przezroczystość mieszaniny umożliwia dobrą widoczność w strefie obróbki, znakomite właściwości myjące,
  • Cimtech A31F posiada wysoką zdolność wydzielania olejów obcych i nie tworzy mgły,
  • Składniki Cimtech A31F nie stanowią pożywienia dla bakterii, tym sposobem dając wyjątkowo długie życie chłodziwa bez problemów z jełczeniem lub brzydkim zapachem. Poza tym operatorzywrażliwi na tradycyjne płyny obróbkowe, doceniają niskie pH, całkowitą przejrzystość i neutralny zapach właściwy dla Cimtech A31F,
  • CImtech A31F nie zawiera siarki, chloru, formaldehydów, dietanoloaminy i boru.
  • Zastosowanie ewentualnych dodatków powinno być poprzedzone konsultacją z Doradcą Technicznym.

Właściwości fizyczno-chemiczne:

Wygląd: żółta ciecz
Zapach: delikatny
Gęstość: 1,075 kg/dm3
pH (koncentrat): 8,6
pH (robocze): 8,0

Zalecane stężenia początkowe

Frezowanie, wiercenie, tłoczenie, rozwiercanie i szlifowanie 5%
Obrabianie i odlewanie stopów aluminium, węgla i stali nierdzewnej tytanu i egzotycznych stopów 5%

Użycie niższych stężeń, niż zalecane powyżej może doprowadzić do pienienia, korozji, mnożenia bakterii.

Kompatybilność metalu i wody
Rodzaj metalu Miedź i stopy, jak brąz, mosiądz Aluminium Żeliwo Stal, stal nierdzewna i węglowa Tytan i inne twarde stopy
Kompatybilność Kompatybilny tylko w niektórych zastosowaniach, ale istnieje rysyko plamienia elementów, tworzenia osadów w urządzeniu i/lub odbarwiania mieszaniny. Regularne dodawanie Inhibitora EC może zredukować ale nie wyeliminować tego ryzyka. Doskonały dla twardego AI (typowych obrabianych i odlewanych AI). Przy obróbce miękkiego AI mogą się nawarstwiać wióry na narzędziach przy szybkoobrotowym gwintowaniu, gwintowaniu i głębokim wierceniu porównywalny z płynami na bazie olejowej. Przy zastosowaniu do obróbki specjalnych gatunków AI zalecane są testy dotyczące plamienia przed użyciem tego produktu. Sporządzanie mieszaniny Cimtech A31F z wodą demineralizowaną daje dodatkową ochronę korozyjną aluminium. Kompatybilny, ale istnieje niewielkie rysyko korosji wiórów w porównaniu do konwencjonalnych płynów na bazie olejowej. Znakomita Znakomita
Kompatybilność wody Może być tylko stosowana woda demineralizowana lub dobrej jakości woda wodociągowa o początkowych parametrach: twardość max. 10oGH, max. 25 ppm chlorków. Przekroczenie tego początkowego poziomu, po upływie dłuższego czasu może spowodować powstawanie osadów i/lub problemy korozyjne. Zalecane jest sprawdzenie i utrzymanie stężenia chlorków w mieszaninie poniżej 350 ppm dla zapewnienia zadowalającej ochrony przed korozją.
Uwagi Wolny od oleju mineralnego Cimtech A31 może wykazywać tendencje do tworzenia bardziej lepkich pozostałości, niż tradycyjny płyn na bazie oleju mineralnego w pojedynczych otwartych urządzeniach. Jednakże, regularne zraszanie 1% roztworem Cimclean 50F stosowanego przy jednoczesnym przecieraniu szmatką z materiału zapobiega powstawaniu takich pozostałości. Należy wystrzegać się osaów, gdy stosowana jest aparatura pomiarowa i okresowo czyszczone są elementy ruchome. Stosowanie cienkiej powłoki z Cimguard 10, czy Cimguard 20 może niwelować takie problemy i nie wpływa na dokładność aparatury pomiarowej.

Powyższe ogólne wytyczne do pojedynczego zastosowania tylko do powyższych metali. Do przydatności przy nie wymienionych, czy też przydatności do mieszanej obróbki różnych materiałów tym samym płynem w tych samych urządzeniach systemach, należy uzgodnić z Doradcą Technicznym.

Tabela doboru dysz mieszalnika Mix Master:

Kolor Brąz Pomar. Zielony Źółto-brąz. Nieb. Biały Czerw. Beżowy Czarny
Stężenie 1.7 2.0 2.5 3.9 4.5 5.3 7.4 13 23
Mix Master S: Stężenie* może być z łatwością utrzymywane poprzez nastawę regulatora na właściwą wartość.

*Stężenie może się zmieniać w zależności od warunków lokalnych. Należy je sprawdzić refraktometrem lub zestawem TA Kit.

Badanie stężenia:

Do badania stężenia należy użyć jednej z metod podanych poniżej lub odpowiednich procedur laboratoryjnych dostepnych u lokalnego dostawcy.


Współczynnik refraktometru 1.6

W przypadku użycia refraktometru uzyskany odczyt pomnożony prze 3.6 jest miarodajny tylko w przypadku świeżej mieszaniny.

Cimcool TA Kit Użycie 2 ml. roztworu *: następna strzykawka
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odczyt 0.87 0.73 0.59 0.45 0.30 0.16 0.02 *.87 *.73 *.60

Przewóz i magazynowanie:

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i magazynować w temperaturze 5-35oC

Opakowanie:

5, 25, 200 i 1000 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zaweira szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.