Cimguard 80

Opis:

Cimguard 80 jest opartym na bazie średniej lepkości oleju mineralnego, środkiem przeciwkorozyjnym przeznaczonym do ochrony wszystkich metali żelaznych i nieżerlaznych podczas magazynowania w pomieszczeniu do 12 miesięcy w stanie nierozcienczonym. Produkt można rozcienczać w celu poprawy ekonomiki przedsiębiorstwa.

Zastosowanie:

Cimguard 20 tworzy cienką, lekko oleistą powłokę ochronną, która nie plami miedzi i jej stopów oraz aluminium. Jest on specjalnie zaprojektowany do stosowania w wannach zanurzeniowych oraz w liniach natryskowych do ochrony zamoczonych detali wodorozcienczalnymi płynami obróbkowymi. Jako emulsja min 25% jest stabilny do +70oC. Emulsję przygotować mieszając intensywnie koncentrat dodawany do wody. Stosowanie mieszalników automatycznych nie jest wskazane.

Właściwości i zalety:

  • Posiada dużą łatwość zwilżania detali; tworzy zwartą powłokę na chronionym metalu,
  • Nie zawiera metali ciężkich, jak np. bar,
  • Nie zawiera rozpuszczalników, spełnia wymagania dyrektywy 1999/13/EC,
  • Jest ekonomiczny i łatwy w użyciu.

Sposób użycia:

Przez natryskiwanie, nakładanie pędzlem lub zanurzanie.


Norma Parametr
Baza Olejowa/wodorozcieńczalna
Barwa Wizualnie Jasnobrązowy
Temperatura zapłonu ASTM D93 >100oC
Zawartość baru Nie zawiera
Grubość powłoki w przybliżeniu 3µm
Rodzaj powłoki Olejowa
Zawartość nielotnych substancji % ASTM D2369 (modified) 97
Wypieranie wody Nie
Neutralizacja powłoki po dotknięciu palcami Nie
Wydajność m2/Litr 20
Przybliżony czas schnięcia @ 25oC Brak danych
Rodzaj ochrony Wewnątrz pomieszczeń i wysyłka po zawinięciu w odpowiedni materiał
Czas ochrony we wnętrzach(nierozcieńczony) do 12 miesięcy
Testy korozyjne
Kabina wilgotnościowa (godziny) ASTM D1748 168 (nierozcieńczony)
Test rozpylania soli (godziny) ASTM B117 24
Usuwanie powłoki Alkaliczne środki
Zalecane stężenia robocze Od 25% do nierozcieńczony

Przewóz i magazynowanie:

Magazynować w temperaturze pokojowej.

Opakowanie:

5, 25 i 200 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zawiera szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.