Cimguard 20

Opis:

Cimguard 20 jest opartym na bazie lekkiego oleju mineralnego, niezawierającym azotynów środkiem antykorozyjnym wypierającym wodę przeznaczonym do ochrony wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych podczas magazynowania w pomieszczeniu i transportu w opakowaniu.

Zastosowanie:

Cimguard 20 tworzy cienką, lekko oleistą powłokę ochronną, która nie plami miedzi i jej stopów oraz aluminium. Jest on specjalnie zaprojektowany do stosowania w wannach zanurzeniowych oraz w liniach natryskowych do ochrony zamoczonych detali wodorozcienczalnymi płynami obróbkowymi, które mogą być ponownie wykorzystane. W wannach wyparta z detali woda szybko gromadzi się na dnie i może zostać odprowadzona.

Właściwości i zalety:

  • Szybko wypiera wodę i tworzy na metalu powłokę ochronną, która zapobiega korozji
  • Nie emulguje - woda jest szybko oddzielana od metalu i osadza się na dnie zbiornika pozostawiając Cimguard 20 gotowy do ponownego użycia
  • Szybko się zestala, paruje i opzostawia cienką powłokę ochronną.
  • Zapewnia długotrwałą ochronę obrobionych mokrych lub suchych detali w magazynowaniu w pomieszczeniach zamkniętych lub podczas transportu w opakowaniu.
  • Powłoka ochronna nie wpływa na dokładność pomiaru wykonanych detali (grubość powłoki wynosi około 0.003 mm).

Sposób użycia:

Przez natryskiwanie, nakładanie pędzlem lub zanurzanie.

Dane techniczne:


Norma Parametr
Baza Olejowa/rozpuszczalnikowa
Barwa Wizualnie/ASTM D 1500 Przejrzysty złotobrązowy / 3-4
Temperatura zapłonu ASTM D93 72oC
Zawartość baru Nie zawiera
Grubość powłoki w przybliżeniu 3µm
Rodzaj powłoki Olejowa przeźroczysta
Ochrona metali Żelazne i nieżelazne
Zawartość nielotnych substancji % ASTM D2369 (mod.) 14
Wypieranie wody Tak
Neutralizacja powłoki po dotknięciu palcami Tak
Wydajność m2/Litr 60
Przybliżony czas schnięcia @ 25oC 2 godziny
Rodzaj ochrony Wewnątrz pomieszczeń i wysyłka po zawinięciu w odpowiedni materiał
Czas ochrony we wnętrzach 12-18 miesięcy
Testy korozyjne
Kabina wilgotnościowa (godziny) ASTM D1748 >1000
Test rozpylania soli (godziny) ASTM B117 1
Usuwanie powłoki Rozpuszczalnik, alkaliczne środki
Zalecane stężenia robocze Używać w stanie nierozcienczonym

Przewóz i magazynowanie:

Magazynować w temperaturze pokojowej.

Opakowanie:

5, 25 i 200 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zaweira szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.