Cimclean PC210F

Opis:

Cimclean PC210F jest ciekłym środkiem myjącym zawierającym inhibitory korozji, zaprojektowanym szczególnie do mycia stalowych detali po obróbce. Jest zaprojektowany do użytku w wysokociśnieniowych urządzeniach myjących, zwłaszcza do mycia wałów rozrządu lub wałów korbowych. Cimclean 210F nie pozostawia na powierzchni metalu warstwy, która mogłaby zakłócić wyniki kontroli wizualnej detali, czy odczyty wymiarów.

Odparowana pozostałość po Cimclean PC 210F, to przejrzysta, niskolepka ciecz.

Zastosowanie:

Cimclean PC210F jest środkiem myjącym używanym w myjkach wysokociśnieniowych w temperaturach otoczenia przy stężeniu 2-3%. W tych warunkach Cimclean PC 210F skutecznie zmywa pozostałości chłodziwa lub oleju do honowania, nie mający przy tym tendencji do pienienia się. Roztwory Cimclean 210F nie rozpuszczają w sobie oleju, przedłużając tym samym żywotność roztworu oraz skuteczność myjki. Cimclean PC 210F zapewni odpowiednią ochronę antykorozyjną w przypadku mycia międzyoperacyjnego lub składowania detali wewnątrz. Jeżeli jets to niezbędne Cimclean PC 210F może być stosowany w podwyższonych temperaturach w celu poprawy własności myjących i antykorozyjnych.

Cimclean PC 210F formułowany jest z mydeł organicznych i dejonizowanej wody. Nie zawiera fosforanów i innych soli nieorganicznych, składników chelatujących lub barwników, które mogą wpływać negatywnie na postępowanie ze zużytym środkiem. Nie zawiera niejonowych środków powierzchniowo czynnych, ani rozpuszczalników, dzięki czemu postępowanie ze środkiem przepracowanym nie jest uciążliwe.

Właściwości fizyczno-chemiczne:

Wygląd: Klarowna ciecz
Zapach: łagodnie aminowy
Gęstość: 1.033
pH (koncentrat): 10.6
pH (robocze): <10

Sposób użycia:

Cimclean PC 210F można z łatwością rozczenczyć. Wystarczy jedynie wlać go do wody w zalecanej ilości i wymieszać. Do automatycznego mieszania zaleca się stosowanie mieszalnika Cimcool Mix Master. Typowa temperatura wody użytej do wytworzenia emulsji powinna wynosić 5-25oC.

Zalecane stężenia początkowe:

Standardowy proces mycia 2-3%
Zwiększona ochrona korozyjna i zdolności myjące 3-5%

Tabela doboru dysz mieszalnika Mix Master:

Kolor Brąz Pomar. Zielony Źółto-brąz. Nieb. Biały Czerw. Beżowy Czarny
Stężenie 1.7 2.0 2.5 3.7 4.4 5.2 7.2 13 22
Mix Master S: Stężenie* może być z łatwością utrzymywane poprzez nastawę regulatora na właściwą wartość.

*Stężenie może się zmieniać w zależności od warunków lokalnych. Należy je sprawdzić refraktometrem lub zestawem TA Kit.

Badanie stężenia:

Do badania stężenia należy użyć jednej z metod podanych poniżej lub odpowiednich procedur laboratoryjnych dostepnych u lokalnego dostawcy.


Współczynnik refraktometru 3.6

W przypadku użycia refraktometru uzyskany odczyt pomnożony prze 3.6 jest miarodajny tylko w przypadku świeżej mieszaniny.


Cimcool TA Kit Użycie 2 ml. roztworu *: następna strzykawka
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odczyt 0.81 0.72 0.62. 0.52 0.42 0.33 0.23 0.13 *.03 *.92

Przewóz i magazynowanie:

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i magazynować w temperaturze 5-30oC.

Opakowanie:

5, 25, 200 i 1000 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zawiera szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.