Cimclean 50F

Zastosowanie:

Cimclean 50F jest wysokowydajnym środkiem myjącym do metali żelaznych, głównie do mycia układów centralnych, także pojedynczych maszyn i linii chłodzenia.

Właściwości i zalety:

Cimclean 50F jest stosunkowo łagodnym, a zarazem efektywnym środkiem czyszczącym. Nie jest szkodliwy dla obrabiarek przy zmieszaniu z większością obecnie stosowanych płynów chłodząco-smarujących. Cimclean 50F zapobiega korozji obrabiarek i części żelaznych podczas czyszczenia.

Cimclean 50F może być używany jako dodatek tymczasowo poprawiający własności myjące chłodziw.

Przez usuwanie szlamów, mułów, olejowych osadów, nierozpuszczalnych mydeł i eliminację bakterii oraz mikroorganizmów, Cimclean 50F znacząco podnosi stabilność emulsji. Zapewnia to dłuższą żywotność chłodziwa.

Właściwości fizyczno-chemiczne:

Wygląd: Klarowna ciecz
Zapach: Słabo wyczuwalny
Gęstość: 1.020
pH (koncentrat): 10.9
pH (robocze): 9.3

Sposób użycia:

Cimclean 50F może być używany po opróżnieniu układu obrabiarki, czy centralnego układu lub może być dodawany bezpośrednio do używanego chłodziwa podczas procesu produkcyjnego.

Należy używać 2-3% wodnego roztworu Cimclean 50F (po opróżnieniu układu z płynów chłodząco-smarujących) lub dodać do aktualnie używanego chłodziwa, aby otrzymać stężenie 2-3%. Podczas przestoju między operacjami należy tak sporządzoną mieszanine pozostawić w obiegu od 1 do 4 godzin. Kiedy proces mysia układu jest przeprowadzany w trakcie procesu produkcji, wówczas należy dodać Cimclean 50F do używanego płynu, aby otrzymać 1% stężenie i pozostawić w obiegu od 8 do 12 godzin.

Zalecane stężenia początkowe:

Standardowy proces mycia / czyszczenia 2-3%
Mycie układu podczas produkcji 1%

Opakowanie:

5, 25, 200 i 1000 litrów.

Karta charakterystyki:

Karta charakterystyki zaweira szczegółowe dane na temat zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, informacje z karty charakterystyki powinny być brane pod uwagę przez osoby posiadające styczność z produktem lub przewożące je.